FRANK

är ett konsultbolag

som arbetar med Affärsutveckling och Ledarskap

 

 

  • Vi hjälper våra kunder att hitta lösningar på utmanande frågeställningar avseende strategi, ledarskap, marknadsföring och försäljning.

  • Fokuserade   Konkreta     Resultatinriktade