FRANK

är ett konsultbolag

som arbetar med Affärsutveckling, Ledarskap och Organisation

 

 

  • Vi hjälper våra kunder att hitta lösningar på utmanande frågeställningar avseende strategi, ledarskap, marknadsföring och försäljning.

  • Fokuserade   Resultatinriktade   Ansvarsfulla   Nyanserade  Konkreta