FRANK

är ett konsultbolag

som arbetar med Affärsutveckling och Ledarskap

  • Vi hjälper våra kunder att hitta lösningar på utmanande frågeställningar avseende strategi, ledarskap, marknadsföring och försäljning.

  • Fokuserade Konkreta Resultatinriktade