Utvecklande Ledarskap, öppen kurs

 22, 23, 24 maj + 15 augusti


 Till anmälan

Grunden i UL är att ledaren får en insikt i vad som skapar en högpresterande, motiverad organisation. Ledaren får också en utökad självkännedom vilket sedan möjliggör för honom eller henne att målinriktat ta fram en personlig utvecklingsplan för sitt ledarskap. 
För mer information, klicka på bilden. 

 

För vem?

Kursen vänder sig till alla chefer och ledare som vill utveckla ett modernt ledarskap för att leda människor i alla åldrar.

 

Hur är utbildningen upplagd?

 • Inleds med en 360 graders bedömning av kursdeltagaren.
 • Ledarskapet bedöms av underordnade, kollegor och chef samt av kursdeltagaren själv. Resultatet sammanställs och ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet under utbildningen.
 • Kursen genomförs under 4 dagar, (3 + 1).
 • Varje kurs bedrivs i grupper om 6–16 personer.
 • Teori varvas med gruppdiskussioner och övningar.

Vad går vi igenom?

 • 360 graders personlig feedback genom ett bedömningsformulär
 • Hur är du som Föredöme – förebild?
 • Vilka beteenden inom ledarskap är rent destruktiva och hur påverkar det ledarskapet?
 • Hur skapar jag motivation och engagemang?
 • Vad är ett Coachande förhållningssätt?
 • Vi tränar på att coacha andra i mindre grupper, s k triader 
 • Individuell coaching/feedback av handledare

Vad ger utbildningen?

 • Du får individuell feedback
 • Insikt i hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
 • Verktyg för ett effektivt och resultatskapande ledarskap
 • Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential
 • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
 • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
 • En handlingsplan som säkerställer din utveckling som ledare

Anmäl ditt intresse till elisabeth.yllfors@frankconsulting.se eller på knappen högst upp på sidan.