Vi tror på vikten av olika infallsvinklar

img

Därför arbetar vi huvudsakligen två och två i team i våra uppdrag. Det öppnar för fler perspektiv och lösningar, vilket är bra för oss, men framför allt bra för dig som kund. Tillsammans har vi gedigen ledarerfarenhet ifrån såväl större organisationer som entreprenörsdrivna verksamheter. Vi vet att framgång kommer om man kombinerar ett strukturellt ledarskap med ett humanistiskt synsätt.

Här följer en kort beskrivning av oss och vad vi gjort. Vill du veta mer? Slå en signal så berättar vi. Eller ännu bättre, prata med någon som anlitat oss tidigare!

Elisabeth Yllfors

Elisabeth Yllfors

“Jag brinner för tydlighet”

Elisabeth Yllfors, är ekonom ifrån Lunds Universitet och har flera års erfarenhet av strategiskt förändringsarbete från såväl försäljnings- och marknadsroller som i ledande befattningar. Under de senaste 15 åren har Elisabeth haft ledningsbefattningar inom framför allt mulitnationella företag som Findus, Unilever och Nestlé. Elisabeth.yllfors@frankconsulting.se +46 (0)76 117 33 77

Jörgen Sylvander

Jörgen Sylvander

“Jag gillar att utmana för att få fram det bästa”

Jörgen är utbildad officer och har under sin karriär fungerat i befattningar som VD, Marknads-och Försäljningsdirektör i flera branscher. Som person är Jörgen inspirerande, har lätt för att analysera och komma med kreativa och utvecklande lösningar. Jorgen.sylvander@frankconsulting.se +46 (0)70 766 11 25

Stefan Wiik

Stefan Wiik

“Jag tror framgång lättare nås genom system och struktur i arbetet”

Stefan har lång erfarenhet av att leda och genomföra förändringsprojekt inom ledarskap, säljledning och säljutveckling för skandinaviska såväl som internationella kunder. Han är engagerad och hans pedagogik är högt uppskattad bland våra kunder. Stefan har mer än 20 års erfarenhet av arbete som konsult och i olika ledningsfunktioner. Stefan.wiik@frankconsulting.se +46 (0)70 913 75 20