top

 

Vad kännetecknar oss?

 ”Vi heter FRANK Consulting av en anledning. Vi är, som namnet antyder, ärliga, uppriktiga, raka och öppna. Vi jobbar för att våra kunder ska utvecklas och vi utmanar för att få fram det bästa hos var och en”

Ett företags förmåga att konkurrera, skapa värde och tjäna pengar avgörs av ett antal faktorer. För att göra det överskådligt har vi valt att dela in dessa faktorer i fyra olika områden – strategi, styrning, organisation och kultur. Dessa områden samverkar i alla organisationer och om du som ledare har kontroll över samtliga, är dina chanser att lyckas, och att driva lönsamhet, väsentligen större.

Inte sällan har man dock något område som inte löper lika smidigt som andra. Ibland är det en processfråga, ibland kultur, ibland enskilda anställda. Men oftast drillar problemen ner till ledarskapet i sig, som ju trots allt sätter både färdriktning, organisation och kultur i företaget.

 

ledarskap 

 

Vi på FRANK Consulting utgår alltid ifrån denna modell när vi tillsammans med kunden identifierar var resurser borde sättas in. Vi utmanar er att tänka i både den hårda (strategi & styrning) och den mjuka (organisation & kultur) dimensionen för att bäst förstå var era utmaningar ligger.

Vi vänder oss till dig som är ledare för ett team, en avdelning, ett företag. Vi arbetar med varje kund på ett unikt sätt – tillsammans sätter vi ihop ett program eller process anpassat utifrån kundens speciella situation. I menyn nedan kan du läsa om våra vanligaste arbetsområden.

 Vår arbetsprocess är i grunden enkel.

 

 

Fokuserade på kunden

Vi tar bara uppdrag där vi vet att vi kan göra en skillnad. Vi inser att varje kund är unik med sina speciella förutsättningar. Kunden är vår första och sista prioritet och det innebär att vi alltid vill leverera hög kvalitet och högt värde.

Resultatinriktade

Allt vi rekommenderar har till syfte att öka lönsamheten för våra kunder. På kort eller lång sikt. Ökad lönsamhet leder till bättre resultat och bättre resultat öppnar upp för fler möjligheter.

Ansvarsfulla

Vi tar ansvar genom att följa upp våra kunder efter det att ett uppdrag är utfört - för att säkerställa att man är på rätt väg. Ofta hjälper vi kunden även med genomförandet av det vi rekommenderat.

Nyanserade

Vi lyssnar uppmärksamt på de kunskaper och insikter som redan finns i organisationen. Vi nyanserar alltid erbjudande och rekommendationer så att det passar in i det specifika sammanhanget. I vår värld finns det ingenting som heter ”one size fits all”.

Konkreta

Planer och rekommendationer ska vara konkreta och tydliga. Alla i organisationen ska kunna förstå dem och veta var företaget är på väg. Vi gör saker så enkelt och tydligt som möjligt.