Coaching

Coaching är en samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person, eller en grupp, att mer effektivt använda sina egna förmågor för att nå uppsatta mål. Det handlar om att bygga insikter och att hitta lösningar för specifika utmaningar

Genom personlig coaching hjälper vi våra kunder att se möjligheter och vidga perspektiven för att frigöra potential och uppnå resultat utöver förväntningarna. En coach på FRANK stödjer dig i att uppnå personlig och organisatorisk framgång. I mötet med honom eller henne träffar du en person som har egen ledarerfarenhet, som drivit förändringsarbete och som har en gedigen affärskunskap. Coachen har dessutom en vana att snabbt sätta sig in i olika typer av förutsättningar.

Med oss får du därför en kombination av teknik och erfarenhet som är unik och som ger dig eller ditt team ett kraftfullt verktyg till förändring.

Våra coacher är utbildade och diplomerade enligt ICF’ standard.