Ledarutveckling

Involverade och engagerade medarbetare kan åstadkomma stora förändringar. När alla fakta är på plats, målen är satta och planen är skriven då återstår det ”bara” att göra jobbet. Det i sin tur kräver bra ledare och engagerade medarbetare. Vi hjälper till att utveckla ledarna (och teamen) hos våra kunder

Att vara ledare ställer krav på många saker; att du är tydlig med vision och riktning, att du är tillgänglig och har tid för dina medarbetare, att dina anställda är engagerade och att kommunikationen flyter bra i organisationen.

En organisations förmåga att vara långsiktigt konkurrenskraftig och att skapa värde för kund, medarbetar och samhälle avgörs till största delen av dess förmåga att utveckla bra ledare.

Vi erbjuder kundanpassade ledarutvecklingsprogram där vi utgår ifrån företagets specifika situation eller förutsättning. För att skapa konkret affärsnytta låter vi alltid företaget övergripande mål stå i centrum för programmet och den individuella handlingsplanen. Ledarutbildning hos oss tar sin utgångspunkt i det personliga ledarskapet och i den affär som företaget bedriver, dvs. ett affärsorienterat ledarskap

För att skapa resultat genom andra, så är det avgörande att du kan leda dig själv. Din egen drivkraft och dina värderingar är basen för ett framgångsrikt ledarskap. Du utvecklar det coachande ledarskapet såväl som det kommunikativa ledarskapet. Du tränar dig på att lyssna in och att förstå kraften i öppna frågor och tydlig kommunikation. Du får insikter i hur medarbetare utvecklas när de själva hittar svar och lösningar på problem och du lär dig att stödja dem i processen.

Vi är ICF diplomerade coacher och kombinerar oftast ett ledarskapsprogram med individuell coaching för att säkerställa att varje individ utvecklas och omsätter insikter i önskade förändringar i beteende och attityder.

Vi är också certifierade inom Situationsanpassat Ledarskap II® och kan bygga ett program eller ledarutbildning helt baserad på detta.

Till våra utbildningar