Vem är du? Egentligen

Vad är det i grunden som driver dig att göra det du gör? Och hur beter du dig i olika situationer? Hur uppfattas du av andra? Och varför kan vissa människor ”störa dina cirklar” och göra så att det skaver? Det här och mycket annat ger en profilanalys svar på.

Personligheter är komplexa. Att förstå sig själv är grunden för all god kommunikation

Nyckeln till personlig utveckling är insikt om dina egna och andras beteenden. Profilanalysen hjälper dig att förstå ditt eget beteende och dina drivkrafter och hur de kan användas och utvecklas på bästa sätt. De hjälper dig också att fungera bättre i grupp och att förstå hur du kan förbättra och underlätta kommunikationen.

Vi arbetar med IPU Profilanalys – Talent Insights. Genom ett webbaserat test kan vi hjälpa dig att förstå dig själv, dina styrkor och svagheter bättre. Du får en fullständig rapport kring din egen person som tydligt beskriver vilka drivkrafter och beteendestilar just du har. Den sätter ljuset på hur andra kan se dig och den ger också tips på vad du ska tänka på i kommunikationen med andra, potentiella konflikter och fallgropar du riskerar att hamna i samt utvecklingsområden.

Vi kan också göra samma sak för ditt team.

Ladda ner PDF