Retorik för ledare

Ledare använder cirka 90 procent av sin tid som till att kommunicera: i möten, i telefon, via e-post, i informella samtal och vid mer formella presentationer. Alla ledare och chefer kommunicerar, men alla är inte kommunikativa. Forskning har visat att de som är duktiga på kommunikation också är bättre på att motivera medarbetarna, att lösa problem och konflikter och att nå målen. En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas generellt som öppen och närvarande

Kommunikation kan mycket förenklat beskrivas som en överföring eller vidareförmedling av information ifrån en sändare till en mottagare. I verkligenheten är det mycket mer komplext än så. Det är en mångfacetterad process som du som ledare måste ha känsla och förståelse för. Men det är också en process där mottagaren – som tolkar budskapet – spelar en viktig roll i sammanhanget.

Det handlar om att påverka, att sälja in en idé eller en förändring eller att övertyga med känsla. Men det handlar i lika stor utsträckning om att lära sig lyssna, förstå och att anpassa kommunikationen till olika människor eller olika situationer.

Vi erbjuder ett program där du lär dig retorikens grunder och där du tränas i allt ifrån presentationsteknik, argumentationsteknik och säljande retorik till genomföra effektiva och givande möten. Vi behandlar också feed-back, aktivt lyssnande, konflikthantering, förmåga att hävda eller revidera egna åsikter och att kommunikativt leda i förändringsarbete.

I vårt program får du, eller gruppen, grundläggande förståelse för hur kommunikation fungerar i stort. Vi plockar sedan ner det till din/er unika situation och tränar i fasta moment. Du får med dig konkreta verktyg och strategier för att förbättra din eller er förmåga att hantera kommunikation effektivt. Som duktig kommunikatör bygger du också din självkänsla och ditt självförtroende.