Självledarskap

Summan av en organisations resultat har en direkt koppling till medarbetarens förmåga till ett framgångsrikt självledarskap. Vi är övertygade om att framtidens personalledare behöver se potentialen i varje medarbetare och aktivt bidra till att ge dem verktyg för att framgångsrikt kunna leda sig själv.

Vi har därför utvecklat ett program som stödjer varje medarbetare i att lyckas leda sig själv ännu bättre. Ett program som kommer att förbättra prestationen för såväl medarbetaren och indirekt den organisationen som denne arbetar i.

Programmet gör medarbetaren tydligt medveten om hur dennes tankar och känslor genererar beteenden och resultat. Baserat på den insikten kommer vi fram till vilka tankar och beteende mönster som behövs förbättras för att nå de mål och resultat som är önskvärda.

Programmet ger också medarbetaren verktyg för hur denne bättre kan läsa av och förstå sin sociala omgivning. Givet den insikten utvecklar vi sedan förmågan att bättre förstå, påverka och samspela med sin omgivning.

Vi bygger vårt pragmatiska program på modern och evidensbaserad forskning där vi bland annat använder oss av kraftfulla verktyg ifrån auktoriteter inom beteendevetenskapen som Daniel Kahneman, Daniel Goleman och Martin P Seligman

Programmet bedrivs oftast i grupp och är en kombination av föreläsningar/workshops samt individuell coachning.