Strategi och styrning

Vi hjälper våra kunder att ta fram tydliga mål och en heltäckande strategi för företaget som sträcker sig över en definierad tid. I vårt arbete utgår vi ifrån de kommersiella utmaningarna och möjligheterna, men tittar även på supportfunktionernas förutsättningar att bidra och samverka för att nå uppsatta mål och ökad lönsamhet.

Vi leder din organisation/ledningsgrupp i en strategisk process där vi arbetar igenom alla viktiga beståndsdelar i en affärsplan. Vi börjar i Visionen, Affärsidén och de övergripande Målen. Därefter görs en nulägesanalys med fokus på marknaden, konkurrenter produkterbjudande och företagets position.

Vi tittar också på er organisation, på processer och personal. Vi jämför nuläget med det önskade läget och tar fram en konkret handlingsplan för att alla funktioner och medarbetare i organisationen. Vi arbetar med välkända modeller för att analysera marknaden, företaget och organisationen och vi utmanar de ”sanningar” som redan cementerats.

Kort sagt; vi utmanar vi er till utveckling. Vi skapar struktur och riktning i processen och vi hjälper er att bryta ner målen till konkreta handlingsplaner.