Teamutveckling

Behovet av att ha välfungerade och högpresterande team är större än någonsin. Den teknologiska utvecklingen i kombination med globaliseringen och en allt starkare konkurrenssituation kräver att man kan kombinera företaget olika kompetenser och personligheter på ett bra sätt. Och att alla trivs i och kan samarbeta i gruppen.

För att ett team ska prestera på topp behöver man som teammedlem förstå hur dynamiken i ett team fungerar, hur man förhåller sig till varandra, vilka roller man har och vad som kännetecknar framgångsrika team.

Vi på Frank Consulting hjälper er att utveckla teamet till nya nivåer. Vi tar utgångspunkt i den gemensamma mål- och planläggning och går sedan vidare med personligheter, spelregler, förväntningar, hur man arbetar med feed-back och återkoppling, konflikthantering, integration av nya medlemmar och hur man effektivt kommunicerar med varandra. Vi tittar också på mötes regler och mötesrutiner och arbetar aktivt med de förbättringspunkter som gruppen identifierat.

Vi tränar, bygger och utvecklar högpresterande team och teamledare med olika metoder och instrument:

  • Analyser genom intervjuer, observationer och beteende profiler
  • Olika former av workshops
  • Personlighetstest och analys av teamroller
  • Gränssnittsdiskussioner
  • Teambedömning

Oavsett om det gäller arbetsgrupper, projektgrupper eller ledningsgrupper krävs det att gruppen utvecklas till ett effektivt och högpresterande team. Då lär man sig utnyttja varandras kompetenser och erfarenheter och kan därmed skapa bättre resultat genom varandra.

Till våra utbildningar